Algemeen

Waar kunnen scholen terecht voor ondersteuning bij de invoering van referentieniveaus?

Steunpunten taal en rekenen

Scholen kunnen bij 3 steunpunten terecht met vragen  over de referentieniveaus taal en rekenen:

Deze steunpunten geven scholen informatie over:

  • verbeteren van taal- en rekenprestaties;
  • geschikte leermiddelen;
  • toetsen en examineren.

Taalenrekenen.nl

Op de website taalenrekenen.nl vinden scholen informatie over het referentiekader taal en rekenen en de referentieniveaus. Zoals:

  • voorbeelden van toetsen en examens in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;
  • handreikingen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) voor de verschillende onderwijssectoren.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) beheert deze website in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Onderwijsmateriaal taal en rekenen

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft een inventarisatie van de leerstof in bestaande taal- en rekenmethodes gemaakt. Hiermee kunnen scholen zien hoeveel aandacht hun leermethodes aan de referentieniveaus taal en rekenen besteden. Veel onderwijsmateriaal sloot in grote lijnen al aan bij de eisen van het referentiekader.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Leerlijn

Download: HTML | CSV | Excel | JSON