Algemeen

Hoe betaalt de Rijksoverheid het onderwijs?

Hoogte van het budget voor onderwijsinstellingen

De hoogte van het budget hangt onder andere af van het aantal leerlingen, hun leeftijd en het onderwijstype. Ook het aantal scholen dat onder het schoolbestuur of instellingsbestuur valt, speelt een rol.

In het beroepsonderwijs telt ook het aantal behaalde diploma's mee. In het hoger onderwijs telt het aantal inschrijvingen binnen de nominale studieduur (de tijd die studenten over hun studie doen als zij geen studievertraging oplopen) en het aantal diploma's.

Controle op besteding budget onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen mogen zelf beslissen waar ze het overheidsgeld aan besteden. Daarvoor is het belangrijk dat instellingen en schoolbesturen een goed financieel beleid voeren.

Financiering per schooltype

Voor elk schooltype gelden aparte regels of regelingen voor lumpsumfinanciering:


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en aan welke eisen moet een schoolgebouw voldoen?
Wat is sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON