Algemeen

Kan een leerling via het volwassenenonderwijs een vmbo, havo of vwo diploma behalen?

Uitbesteding leerlingen aan vavo

Een school voor voortgezet onderwijs kan leerlingen uitbesteden aan het vavo. Bij uitbesteding blijft de leerling ingeschreven staan op de eigen school. Maar de lessen volgt hij  op een instelling voor vavo.

De middelbare school blijft eindverantwoordelijk voor het leerprogramma. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma's hebben dezelfde waarde.

Mogelijkheden voor uitbesteding aan vavo

Uitbesteding is mogelijk voor:

  • Leerlingen van vmbo-tl (theoretische leerweg), havo en vwo die nog geen eindexamen hebben gedaan. Zij kunnen voltijd naar het vavo om alsnog dit diploma te behalen.
  • Leerlingen van vmbo-tl, havo- en vwo-leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen. Zij kunnen deeltijd naar het vavo voor de vakken waarvoor ze zijn gezakt.
  • Leerlingen met een diploma vmbo-tl kunnen op het vavo een diploma havo halen. Of leerlingen met een diploma havo kunnen op het vavo een vwo diploma halen.

De school beslist in overleg met de leerling over de uitbesteding.

Leeftijdsvoorwaarden uitbesteding aan vavo

De leeftijdsvoorwaarden bij uitbesteding zijn:

  • leerlingen van 16 en 17 jaar;
  • leerlingen van 18 jaar of ouder die zonder onderbreking in het voortgezet onderwijs gezeten hebben.

Verder geldt uitbesteding alleen voor scholen die geld krijgen van de overheid. Uitbesteding is geregeld in het Besluit samenwerking vo-bve.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Volwassenenonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON