Algemeen

Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?

Analfabetisme en laaggeletterdheid in Nederland

In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet en kunnen dus helemaal niet lezen of schrijven.

Maatregelen tegen analfabetisme en laaggeletterdheid

De overheid vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen volwaardig kunnen functioneren in de samenleving. Daarom neemt de overheid maatregelen die analfabetisme en laaggeletterdheid tegengaan.

Week van de Alfabetisering

Jaarlijks vindt in september de Week van de Alfabetisering plaats. Het doel van deze week is om laaggeletterdheid en het belang van taal onder de aandacht te brengen.

Ook wereldwijd is er aandacht voor analfabetisme en laaggeletterdheid. Zo is er ieder jaar op 8 september de internationale Wereldalfabetiseringsdag.

Op Wereldalfabetiseringsdag wordt de Nationale Alfabetiseringsprijs uitgereikt. Deze prijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is bedoeld voor projecten of activiteiten die op bijzondere wijze bijdragen aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid.

Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een landelijk evenement in september dat volwassenen aanmoedigt zich verder te ontwikkelen. Het is vooral bedoeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Op deze dag laten instellingen als volksuniversiteiten, bibliotheken, regionale opleidingscentra en ouderenorganisaties zien welke cursussen en opleidingen zij in de aanbieding hebben.

Hulp van Stichting Lezen en Schrijven

Heeft u zelf moeite met lezen en schrijven of kent u iemand die dit heeft, dan kunt u gratis bellen met 0800-023 44 44. Dit is het nummer van de Stichting Lezen & Schrijven. U krijgt dan informatie over een speciale lees- en schrijfcursus voor volwassenen bij u in de buurt.

Websites voor laaggeletterden

Er zijn speciale websites voor wie moeite heeft met lezen of schrijven. Soms kan een spraakcomputer op zo'n site de tekst voorlezen.

Het gaat om de volgende sites:

  • Mijnabc.nl: om laaggeletterden wegwijs te maken op internet.
  • Oefenen.nl: om thuis te oefenen met lezen, schrijven en rekenen.
  • Leeslicht.nl: voor boeken in gemakkelijke taal. Voor eenvoudige boeken kunnen laaggeletterden ook terecht bij het Makkelijk LezenPlein dat veel bibliotheken hebben.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?
Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Externe artikelen
Laaggeletterdheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON