Algemeen

Wie houdt de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie (bve) in de gaten?

Toezicht beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het onderwijs en de examinering. De inspectie gaat hierbij risicogericht te werk. Dat betekent dat de Inspectie op basis van een risicoanalyse bepaalt hoeveel toezicht een school nodig heeft. Sinds 2013 is voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een nieuw toezichtkader van kracht.

Scholen die het goed doen, krijgen minder toezicht. Bij risico's wordt het toezicht intensiever.

Kwaliteitsgegevens van scholen openbaar

De Inspectie beoordeelt niet alleen de kwaliteit van scholen voor beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Ze stimuleert scholen ook om de beste kwaliteit te leveren. De Inspectie doet dit onder andere door de resultaten van het onderzoek openbaar te maken.

U kunt de onderzoeksgegevens over scholen zelf opzoeken op de website van de Inspectie voor het Onderwijs.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet ik lesgeld betalen?
Moet ik cursusgeld betalen voor mijn opleiding?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?

Externe artikelen
Beroepsonderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Download: HTML | CSV | Excel | JSON