Algemeen

Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van lesgeld?

Minder lesgeld betalen

Wie zich inschrijft ná 1 november (late inschrijving), betaalt alleen lesgeld over de rest van het schooljaar.

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties hoeft u geen lesgeld te betalen:

 • U beëindigt uw inschrijving vóór 1 oktober.
 • U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Lesgeld terugkrijgen

Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u geheel of deels terugkrijgen in de volgende situaties:

 • U heeft voor het einde van het schooljaar uw diploma behaald.
 • U stapt binnen het beroepsonderwijs of voltijd volwassenenonderwijs (vavo) over naar een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is. U betaalt cursusgeld als u 1 dag in de week naar school gaat.
 • U stopt met de lessen en u schrijft zich uit omdat:
  • uw ouders gaan scheiden;
  • een familielid of uw partner overlijdt of ernstig ziek wordt;
  • u zelf ernstig ziek wordt.

Een verzoek om teruggave van lesgeld moet u voor 31 juli van het lopende schooljaar bij DUO indienen. Het bedrag dat u terugkrijgt hangt af van:

 • het moment waarop u de aanvraag indient;
 • het aantal maanden waarvoor u geld terugvraagt.

Wilt u voor een particuliere instelling lesgeld terugvragen? Dan moet u dit doen bij de instelling die de opleiding verzorgt. DUO kan u hiermee niet helpen.

Niet de Nederlandse nationaliteit

Heeft u geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholieren omdat u niet de Nederlandse nationaliteit heeft? Dan kunt u een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dit heet buiteninvordering van het lesgeld. U moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Op het moment dat u zich inschrijft bij de school, verblijft u legaal in Nederland.
 • U voldoet wel aan alle andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren.
 • U en de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen.
 • Het verzoek moet uiterlijk 31 juli van het studiejaar binnen zijn.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer moet ik lesgeld betalen?
Moet ik cursusgeld betalen voor mijn opleiding?
Wie houdt de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de volwasseneducatie (bve) in de gaten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON