Algemeen

Wat gebeurt er als een leerling zonder diploma van school gaat of spijbelt?

Leerplicht en kwalificatieplicht

Jongeren moeten naar school totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger.

Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Leerplichtambtenaar

Spijbelt een leerling of is hij zonder diploma van school gegaan en is hij jonger dan 18 jaar? Dan begeleidt de leerplichtambtenaar in zijn gemeente hem terug naar school. Als het nodig is, schakelt de leerplichtambtenaar de jeugdhulpverlening of zorg in.

RMC

Is een leerling zonder startkwalificatie van school gegaan en is hij  tussen de 18 en 23 jaar? Of spijbelt hij? Dan krijgt deze leerling hulp van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in zijn gemeente. Het RMC helpt de voortijdig schoolverlater een opleiding te volgen of een (leer)baan te vinden. Waar nodig verwijst de RMC-medewerker hem door naar zorg of hulpverlening.

Scholen melden verzuim bij DUO

Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten elke leerling melden die spijbelt. Scholen melden dit bij het digitaal verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wekelijks stuurt DUO aan leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers een overzicht van wie er niet op school zit. Ook als een leerling helemaal stopt met school, geeft DUO dit door. Zo kunnen leerplichtambtenaar of RMC direct aan de slag met de jongere die wegblijft van school.

Gaat het om een leerling van 12 tot 18 jaar zonder startkwalificatie? Dan moet de school zijn ongeoorloofd verzuim melden als dit 16 uur of meer in 4 weken is. De school mag ook een korter verzuim melden. Gemeenten en scholen kunnen hier zelf afspraken over maken. 

Gaat het om een leerling van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie? Dan moet de school hem melden als hij 4 weken of langer spijbelt. De school mag ook eerder melden. Sommige gemeenten hebben hierover met scholen een afspraak gemaakt. Voor  jongeren van 18 tot 23 jaar houden zij dan dezelfde termijn aan als voor jongeren onder de 18 jaar. Namelijk 16 uur verzuim in 4 weken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON