Algemeen

Wat is de gewichtenregeling in het basisonderwijs?

Opleidingsniveau ouders

Kinderen van laagopgeleide ouders hebben vaker leerachterstanden. Gemeenten kijken naar de hoogst genoten opleiding van 1 of beide ouders. Aan de hand daarvan bepalen zij of de kinderen extra taallessen nodig hebben.

Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een achterstandsleerling. Heeft een achterstandsleerling het gewicht 0,3 of 1,2, dan krijgt de school extra geld. Dit geld is onderdeel van het totaalbedrag dat de school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs (de lumpsum).

Tabel gewichtenregeling basisonderwijs
Opleiding ouders Gewicht
maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk (1 of beide ouders) 1,2
maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (beide ouders of ouder die voor het kind zorgt) 0,3

Basisschool weegt leerling bij inschrijving

De basisschool weegt de leerlingen als ze zich inschrijven op de school. Of als ze voor het eerst naar een andere basisschool gaan. Bijvoorbeeld na een verhuizing. Als een basisschool het gewicht eenmaal heeft bepaald, houdt de leerling hetzelfde gewicht. Behalve als uit controles door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) blijkt dat correctie nodig is. Of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) correctie wil.

Postcodegebied school

Scholen in impulsgebieden krijgen voor elke achterstandsleerling extra geld. Een impulsgebied is een postcodegebied met veel gezinnen met een laag inkomen of een uitkering.

Ouderverklaring en gewichtenregeling

Als ouders hun kind bij een basisschool inschrijven, vullen zij vrijwillig een ouderverklaring in. Daarin geven zij aan welk opleidingsniveau zij hebben. Alleen ouders van leerlingen die de school wil laten wegen, vraagt de school een verklaring in te vullen.

Plannen verbeteren gewichtenregeling

Er zijn plannen om de gewichtenregeling makkelijker te maken . Het opleidingsniveau van de ouders blijft bepalend voor het gewicht dat scholen toekennen aan een leerling. De uitvoering van de regeling verandert. Scholen maken namelijk te veel fouten. Daarom wil de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onder meer:

  • een standaardouderverklaring invoeren;
  • scholen extra gaan ondersteunen bij de uitvoering van de gewichtenregeling;
  • strenger controleren of leerlingen het juiste gewicht krijgen toegekend;
  • de regeling vereenvoudigen.

Het gaat om maatregelen die de overheid in 2014 en 2015 wil invoeren of uitvoeren.

De staatssecretaris wil uiteindelijk de hele gewichtenregeling aanpassen, door de uitvoering buiten de school te plaatsen. En door het opleidingsniveau door een onafhankelijke organisatie te laten registreren. Dit heeft als voordeel dat de benodigde opleidingsgegevens betrouwbaar zijn. En dat de gegevens op dezelfde manier worden vastgelegd. Hierdoor zijn de gegevens onderling goed te vergelijken. Dit maakt het waarschijnlijk mogelijk om de vertaling van opleidingsniveau naar leerlinggewicht te automatiseren. Fouten door scholen worden op die manier vermeden. Ook verminderen de administratieve lasten voor scholen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de schakelklas in het basisonderwijs?
Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve)?

Externe artikelen
Voor- en vroegschoolse educatie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON