Algemeen

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve)?

Voorschoolse educatie

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Programma's vve

Er zijn diverse programma's voor vve. Ze richten zich vooral op taalachterstanden. Daarnaast besteden ze aandacht aan de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De meest gebruikte programma's zijn de educatieve aanpak Piramide en de educatieve methode Kaleidoscoop. Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) staat een overzicht van de gangbare vve-programma's.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de schakelklas in het basisonderwijs?
Wat is de gewichtenregeling in het basisonderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON