Algemeen

Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?

Verplichte onderwijstijd voortgezet onderwijs

De verplichte onderwijstijd wordt berekend in klokuren. Een klokuur is 60 minuten. De school bepaalt zelf hoe lang een les duurt. Meestal is dit 50 minuten. Hieronder vindt u de onderwijstijd voor vmbo, havo en vwo in schooljaar 2014-2015. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli in het volgende jaar.

De Inspectie van het Onderwijs let erop dat scholen de onderwijstijd halen.

Onderwijstijd praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs geldt voor elk leerjaar een norm van 1.000 uur.

Onderwijstijd vmbo

Tabel met urennorm vmbo
 Klas  Aantal klokuren

 1, 2 en 3

 minstens 1.000 uur
 4 (examenjaar)  minstens 700 uur

Onderwijstijd havo

Tabel met urennorm havo
 Klas  Aantal klokuren

 1, 2, 3 en 4

 minstens 1.000 uur
 5 (examenjaar)  minstens 700 uur

Onderwijstijd vwo

Tabel met urennorm vwo
 Klas  Aantal klokuren

 1, 2, 3, 4 en 5

 minstens 1.000 uur
 6 (examenjaar)  minstens 700 uur

Stage en maatwerk tellen mee als onderwijstijd

Scholen mogen in schooljaar 2013-2014 maximaal 60 uur (dit was 40 uur) maatwerkactiviteiten meetellen als onderwijstijd. Dit zijn activiteiten zoals extra taallessen, mentoruren of bijlessen. Ook tellen mee als onderwijstijd: excursies, proefwerkweken en maatschappelijke stages (maximaal 30 uur).

Een school hoeft geen maatwerkactiviteiten aan te bieden. Ze mogen ook meer dan 60 uur maatwerkactiviteiten geven. Dit telt dan niet mee voor de wettelijke urennorm. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar niet alle leerlingen hoeven ze te volgen.

Vrije dagen voortgezet onderwijs

Op schoolvrije dagen is de school dicht en is er geen onderwijs. Schoolvrije dagen zijn de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen: 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat moeten scholen doen bij lesuitval?
Wat is de overheid van plan met de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (vo)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON