Algemeen

Wat moeten scholen doen bij lesuitval?

Verplichte onderwijstijd

De school mag niet minder les geven dan de verplichte onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) controleert of de school voldoende uren onderwijs geeft.

Vervangend lesprogramma bij lesuitval

De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen. Bijvoorbeeld omdat een leraar ziek is. Onverwachte lesuitval door studiedagen van leraren is niet toegestaan. Basisscholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval. In het schoolplan en de schoolgids leest u welke lesvervangende activiteiten de school geeft. 

Lessen kunnen ook uitvallen door een noodsituatie. Bijvoorbeeld door langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand. Komt de school hierdoor onder het wettelijk verplichte minimum aantal onderwijsuren? Dan moet de school het tekort aan onderwijstijd inhalen. 

Klachten over handelen school bij lesuitval

Bent u het niet eens met de manier waarop de school van uw kind omgaat met lesuitval? Dan kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding. Ook is het goed om dit bij de medezeggenschapsraad neer te leggen. Helpt dit niet, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de school.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoeveel lesuren heeft mijn kind in het voortgezet onderwijs (vo)?
Wat is de overheid van plan met de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs (vo)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON