Algemeen

Wanneer krijgen scholen een tropenrooster?

Arbeidsomstandigheden onderwijs

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel regelt de Arbowet dat een werkgever ervoor moet zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De temperatuur mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemers. Leraren en leerlingen gelden in zo'n geval als werknemers. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.

Maatregelen bij extreme warmte op school

Bij hoge temperaturen in de zomer kan een school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen instellen. Neemt de school maatregelen? Dan moet de school de ouders hierover informeren. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Andere maatregelen zijn: zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie en veel drinken. De school stelt de maatregelen op met instemming van de medezeggenschapsraad.

IJsvrij is niet toegestaan

Niet alleen bij extreme warmte kunnen scholen het lesrooster veranderen. Ook bij aanhoudende vorst kunnen scholen voor een aangepast lesrooster kiezen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld met de leerlingen gaan schaatsen. In dat geval is de school verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De school mag in principe geen ijsvrij geven, omdat dit kan leiden tot onverwachte opvangproblemen voor ouders.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON