Algemeen

Wat zijn transgenders?

Transgenders kunnen zowel homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel zijn. De genderidentiteit staat los van seksuele voorkeur.

Goede zorg voor transgenders

Het kabinet wil de zorg voor transgenders verbeteren. Dit moet op landelijk, regionaal en lokaal niveau gebeuren. Het ministerie van OCW ondersteunt verschillende plannen hiervoor. Er komt ook een brochure voor gemeenten met informatie over transgenders.

Meer deskundigheid over genderdiversiteit

Sommige transgenders zijn werkloos, omdat ze in de werksfeer discriminatie ervaren. Transgenders kunnen ook te maken krijgen met  geweld, en ernstige psychosociale problemen. Het kabinet ondersteunt daarom de belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. Deze organisatie zorgt er onder ander voor dat er op scholen, op het werk en in de sport meer deskundigheid komt over genderdiversiteit.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON