Algemeen

Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?

Ontheffing minimumleeftijdsgrenzen

In bepaalde gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) toestaan dat een school uw kind op jongere leeftijd toelaat. Dit moet wel in het belang van uw kind zijn.

Ontheffing maximumleeftijdsgrens

De Inspectie van het Onderwijs kan ook ontheffing geven voor de maximumleeftijdsgrens. Zodat  de leerling zijn opleiding kan afmaken bijvoorbeeld. Of omdat het de leerling betere kansen biedt op de arbeidsmarkt. In beide gevallen verleent de inspectie de ontheffing steeds voor maximaal 1 jaar.

De inspectie bekijkt per geval of ontheffing mogelijk is. Via de website van de inspectie kunt u alvast een inschatting maken of een leeftijdsontheffing mogelijk is voor uw kind.

Aanvraag ontheffing leeftijdsgrenzen

U vraagt de ontheffing aan bij de school waar u uw kind wilt inschrijven. Of bij de school waar uw kind al staat ingeschreven. De school neemt dan contact op met de Inspectie van het Onderwijs. De school kan u meer informatie geven over de aanvraag.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON