Algemeen

Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?

Dyscalculie herkennen

Dyscalculie is een stoornis die problemen veroorzaakt met rekenen en cijfers. Daardoor hebben leerlingen met dyscalculie bijvoorbeeld moeite met klokkijken of kunnen ze niet vlot omgaan met geld. Als scholen dyscalculie niet herkennen, kan een verkeerd beeld ontstaan van de mogelijkheden van de leerling.

Daarom is het belangrijk dat scholen dyscalculie op tijd  herkennen en dat ze leerlingen met dyscalculie goed begeleiden. Om scholen hierin te ondersteunen zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) protocollen dyscalculie beschikbaar gesteld. De protocollen vindt u op de websites s steunpunttaalenrekenenvo.nl en steunpunttaalenrekenenmbo.nl.

Dyscalculie in het basisonderwijs

In het zorgplan dat elke basisschool heeft, staat welke begeleiding leerlingen met dyscalculie krijgen.

Dyscalculie in het voortgezet onderwijs

Voor leerlingen met dyscalculie in het voortgezet onderwijs zijn verschillende voorzieningen. Het protocol dyscalculie helpt scholen in de ondersteuning van leerlingen. Bij de centrale examens kan een leerling  een tijdverlenging krijgen van maximaal 30 minuten. Bij alle centrale examens mogen leerlingen met dyscalculie een rekenmachine gebruiken. Een school mag andere hulpmiddelen zoals een formulekaart of rekentabellen niet toestaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON