Algemeen

Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?

Kenmerken dyslexie

Dyslexie is een stoornis die problemen veroorzaakt met lezen en spelling. Wie last heeft van dyslexie, heeft moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken.

Leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben vaak een achterstand op school. Ze hebben in veel gevallen problemen bij het maken van toetsen en examens. Ook hebben ze meer tijd nodig om huiswerk te maken. Zij kunnen hun zelfvertrouwen verliezen of faalangst krijgen. Daarom is goede begeleiding op school heel belangrijk.

Dyslexie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen gerichte ondersteuning. Sommige scholen hebben een dyslexieprotocol waarin staat hoe zij omgaan met dyslexie. In het zorgplan van de basisschool staat welke methoden en hulpmiddelen de school gebruikt voor dyslectische leerlingen. 

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Een middelbare school kan op verschillende manieren rekening houden met dyslectische leerlingen. Deze leerlingen kunnen bijvoorbeeld:

  • vaker een mondelinge toets krijgen;
  • extra examentijd krijgen;
  • gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole;
  • extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling of taal. Dit gebeurt vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of een remedial teacher.

Dyslexieverklaring

Om voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring nodig. De verklaring beschrijft welke belemmeringen de dyslexie veroorzaakt en welke hulpmiddelen nuttig kunnen zijn. Alleen een erkende psycholoog of orthopedagoog, gespecialiseerd op het gebied van leerstoornissen, kan een dyslexieverklaring afgeven.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON