Algemeen

Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

U kunt het bestuur van de school vragen om uw kind vrij te stellen van bepaalde onderwijsactiviteiten. De school bedenkt dan een vervangende activiteit die beter aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. Als uw kind meerderjarig is, kan het zelf een verzoek voor vrijstelling indienen.

Het schoolbestuur bepaalt onder welke voorwaarden leerlingen vrijstelling kunnen krijgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Externe artikelen
Workshop

Download: HTML | CSV | Excel | JSON