Algemeen

Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?

Welke leerlingen in aanmerking komen

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens;
  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen;
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Kilometergrens leerlingenvervoer

Gemeenten stellen een minimale afstand tussen uw woning en de school vast. Meestal is dit 6 kilometer. Is de afstand van huis tot school kleiner dan 6 kilometer? Dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen.

Leerlingenvervoer aanvragen bij gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.

Nieuw stelsel passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 kunnen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs alleen gebruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is. Voor overige leerlingen in het speciaal onderwijs verandert de aanspraak op leerlingenvervoer niet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Externe artikelen
Leerlingenvervoer

Download: HTML | CSV | Excel | JSON