Algemeen

Wanneer krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?

Invulling lwoo

Vmbo-scholen kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden. Bijvoorbeeld door:

  • bijlessen;
  • huiswerkbegeleiding;
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Een leerling kan lwoo tijdens de lessen krijgen. Maar het kan ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school. Lwoo hoeft niet 4 jaar te duren. 1 of 2 jaar is ook mogelijk. Soms werken scholen in dezelfde regio samen om leerlingen lwoo aan te bieden.

Aanmelden voor lwoo

Heeft uw kind een advies voor lwoo gekregen van de basisschool? Dan kunt u uw kind voor lwoo aanmelden. Scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) geven lwoo.

Oordeel school

Heeft u uw kind aangemeld bij een vmbo-school? Dan bekijkt de school of uw kind op zijn plek is in het lwoo. De school doet een intelligentieonderzoek en kijkt naar het gedrag van uw kind. De vmbo-school bekijkt ook het schooladvies van de basisschool. Komt uw kind in aanmerking voor lwoo? Dan meldt de vmbo-school uw kind aan bij de Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO).

Financiering lwoo

De Regionale Verwijzingscommissie beslist of de vmbo-school geld krijgt om uw kind extra begeleiding te geven. De commissie kijkt hiervoor naar de leerachterstand, het leervermogen (IQ) en het gedrag van uw kind.

De Regionale Verwijzingscommissie kan beslissen dat uw kind niet in aanmerking komt voor lwoo. In dat geval kan zowel u als de vmbo-school bezwaar maken.

Praktijkonderwijs of lwoo

Soms vindt de Regionale Verwijzingscommissie dat uw kind geschikter is voor het praktijkonderwijs dan voor het lwoo. De Regionale Verwijzingscommissie roept u dan op voor een gesprek. Uw mening telt mee bij de keuze voor praktijkonderwijs of lwoo.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik mijn kind aanmelden voor praktijkonderwijs?
Wanneer krijgt mijn kind praktijkonderwijs?
Zijn schoolboeken gratis voor leerlingen met dyslexie en voor blinde en slechtziende leerlingen?

Externe artikelen
Leerwegondersteunend onderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON