Algemeen

Wanneer krijgt mijn kind praktijkonderwijs?

Inhoud praktijkonderwijs

Leerlingen krijgen de vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan afgestemd op de arbeidsmarkt. De school traint leerlingen in praktische vaardigheden. Bijvoorbeeld:

 • koken;
 • klussen in huis;
 • rekeningen betalen;
 • invullen van formulieren;
 • uiterlijke verzorging;
 • omgaan met andere mensen;
 • werken.

Leren doen de leerlingen vooral in de praktijk door bijvoorbeeld stages te lopen bij bedrijven en organisaties.

Als leerlingen het praktijkonderwijs hebben doorlopen, ontvangen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Voorwaarden deelname praktijkonderwijs

De Regionale Verwijzingscommissie beoordeelt of uw kind praktijkonderwijs nodig heeft. Hierbij kijkt de commissie naar de volgende gegevens:

 • de motivering van de vmbo-school, onderbouwd met het schooladvies van de basisschool;
 • de mening van u als ouder; 
 • de leerachterstand van uw kind; 
 • het IQ van uw kind (tussen de 55 en 80).

Soms is ook een persoonlijkheidsonderzoek nodig. Bijvoorbeeld als uw kind moeite heeft met presteren, faalangst heeft of emotioneel instabiel is.

Uw kind aanmelden voor praktijkonderwijs

Heeft uw kind een indicatie voor praktijkonderwijs gekregen van de Regionale Verwijzingscommissie? Dan kunt u uw kind voor praktijkonderwijs aanmelden. De school voor praktijkonderwijs beslist over de toelating van uw kind. De school moet altijd overleggen met de ouders.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik mijn kind aanmelden voor praktijkonderwijs?
Wanneer krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?
Zijn schoolboeken gratis voor leerlingen met dyslexie en voor blinde en slechtziende leerlingen?

Externe artikelen
Praktijkonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON