Algemeen

Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?

Passende onderwijsplek

Eerst wordt geprobeerd uw kind te plaatsen op de school van uw voorkeur. Kan dit niet, dan gaat de school met u op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met:

  • de behoefte van uw kind;
  • uw voorkeuren;
  • de mogelijkheden van de school en de regio.

Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied gaan met elkaar afspraken maken om passend onderwijs mogelijk te maken. Door deze regio-indeling krijgt uw kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Aanmelden voor passend onderwijs

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw voorkeur. Daarbij geeft u aan dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint.

School beslist over toelating

De school heeft 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Kan de school uw kind niet toelaten? Dan moet het schoolbestuur uw kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet het schoolbestuur in overleg met u.

Niet eens met beslissing school

Komen u en de school er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van advies en ondersteuning van een onafhankelijke partij. Bijvoorbeeld een onderwijsconsulent.

Wordt uw kind ongelijk behandeld door handicap of chronische ziekte? Dan kunt u om advies vragen bij de College voor de Rechten van de Mens.

U kunt ook bezwaar maken bij het schoolbestuur of bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. In het uiterste geval kunt u als ouders naar de rechter stappen.

Ontwikkelingsperspectief voor uw kind

Nadat de school uw kind heeft toegelaten, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat:

  • welke extra begeleiding uw kind krijgt;
  • welk eindniveau uw kind kan halen;
  • welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is.

Bent u het niet eens met het ontwikkelingsperspectief? Dan kunt u hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON