Algemeen

Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?

Onderwijsconsulent inschakelen

Kan het Regionaal Expertise Centrum (REC) u niet helpen een school te vinden? Dan kunt u terecht bij de onderwijsconsulent. U hoeft niet te betalen voor advies en bemiddeling door een onderwijsconsulent.

Problemen op school oplossen

Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen helpen bij de volgende problemen:

 • de school weigert de leerling te plaatsen;
 • de school schorst de leerling;
 • de school wil de leerling van school sturen;
 • ouders en school worden het niet eens over het handelingsplan.

Projecten voor probleemleerlingen

Er zijn projecten voor leerlingen die door gedragsproblemen (tijdelijk) geen onderwijs op hun eigen school meer kunnen volgen:

 • Herstart

  Het project Herstart probeert leerlingen weer op een school te krijgen. Het gaat om leerlingen die minimaal 4 weken niet naar school zijn gegaan. Deze leerlingen hebben vaak geen uitzicht op een plek op een nieuwe school.

 • Op de Rails

  Op de Rails is een project voor leerlingen die gedragsproblemen vertonen op school. De leerlingen zijn 10 jaar of ouder. Door de gedragsproblemen hebben zij moeilijkheden met de leraren of medeleerlingen.

 • Rebound

  Een Rebound-project is er voor leerlingen die door gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en docenten in gevaar brengen.En daardoor (tijdelijk) niet meer te handhaven zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is speciaal onderwijs?
Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON