Algemeen

Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Vermindering cursusgeld

Schrijft u zich tijdens een cursusperiode in? Dan betaalt het cursusgeld min een 1/12 deel voor iedere maand die al voorbij is in de cursusperiode. 

Vrijstelling cursusgeld

U betaalt geen cursusgeld als u op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar bent.  Dit geldt niet voor een deeltijdcursus in het voortgezet  algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Daarvoor betaalt u wel cursusgeld, ook als u nog geen 18 jaar bent.

Volgt u 2 opleidingen aan dezelfde instelling en betaalt u voor 1 opleiding lesgeld? Dan hoeft u voor de 2e opleiding geen cursusgeld te betalen.

Cursusgeld terugkrijgen

In een aantal gevallen kunt u (een deel van)het cursusgeld terugkrijgen:

  • U schrijft zich uit vóór de 1e dag waarop de lessen beginnen.
  • U schrijft zich in bij een dagschool in de cursusgeldperiode.
  • U wordt ernstig ziek. 
  • U heeft te maken met bijzondere familieomstandigheden. Bijvoorbeeld als een familielid ziek wordt of overlijdt.

U ontvangt een 1/12 deel van het cursusgeld terug voor iedere maand dat u de cursus niet volgt.

Mocht u komen te overlijden dan krijgen uw nabestaanden (een deel) van het cursusgeld terug.

Diploma behaald voor het einde van de cursus?

Behaalt u voor het einde van het cursusjaar een diploma? Dan kunt u het cursusgeld ook terug krijgen. U ontvangt 1/10 deel voor iedere maand in het cursusjaar die overblijft.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?
Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?
Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?
Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON