Algemeen

Hoeveel vakantiedagen zijn er in het onderwijs?

Vakantiedagen basisonderwijs

In het basisonderwijs zijn geen vakantiedagen vastgelegd. De scholen moeten wel aan de urennorm voldoen. Dat is ten minste 7.520 uur onderwijs, verdeeld over 8 schooljaren. Gemiddeld is dat 940 uur per leerjaar.

Vakantiedagen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen 55 voor schooljaar 2013-2014. Daarnaast krijgen leerlingen 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen.

Vakantiedagen mbo en hoger onderwijs

Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben. Ook gelden geen verplichte data voor de zomervakantie en adviesdata voor de overige vakanties. Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen. Ze moeten wel rekening houden met de urennorm voor mbo en urennorm voor hbo/universiteit.

Vakantiedagen in schoolgids

Scholen zijn verplicht om leerlingen en hun ouders over de vakantiedata te informeren voordat het schooljaar begint. De meeste scholen doen dit in hun schoolgids. In de schoolgids staan ook de data van de feestdagen waarop de school gesloten is.

Invloed medezeggenschapsraad op schoolvakanties

Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) invloed uitoefenen op de data van de schoolvakanties. Het schoolbestuur moet de mr informeren over de adviesdata van de vakanties en of de school hiervan afwijkt. De mr mag adviseren bij het vaststellen van de schoolvakanties. Het schoolbestuur mag alleen van dit advies afwijken als het daar sterke argumenten voor heeft.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Op welke feestdagen is mijn kind vrij van school?
Welke regio's zijn er voor de spreiding van de schoolvakanties?
Hoe bepaalt de overheid de data voor schoolvakanties?
Wanneer zijn de schoolvakanties?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON