Algemeen

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Kwalificatieplicht verlengt de leerplicht

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar onderwijs moeten volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.

De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of duurt tot de dag dat je 18 jaar wordt. De leerplichtambtenaar van jouw woongemeente houdt toezicht op de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplichtig en werken

Wanneer je kwalificatieplichtig bent, dan moet je een volledig onderwijsprogramma volgen. Alleen als je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, kun je leren en werken combineren. Je mag niet volledig werken zolang je kwalificatieplichtig bent. Ook niet als je bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zit.

Vrijstelling kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:

  • je een diploma of getuigschrift van de praktijkschool hebt. Je kunt dan een programma volgen dat past bij jouw niveau;
  • je op een speciale school zit omdat je zeer moeilijk leert of een verstandelijke of een lichamelijke beperking hebt;
  • je op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school hebt gekregen.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Startkwalificatie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON