Algemeen

Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?

Stage mbo bij erkend leerbedrijf

Afhankelijk van de leerweg omvat de stage minimaal 20% van de bol of minimaal 60% van de bbl. Je mag in het mbo alleen stage lopen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven:

  • De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair.
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair.
  • De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat Erkend Leerbedrijf. Via Stagemarkt.nl kun je zelf op zoek naar mbo-stages bij erkende leerbedrijven.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de stage. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) met jou en het leerbedrijf. Deze praktijkovereenkomst is bindend en bevat informatie over:

  • de duur van de overeenkomst;
  • de periode van de stage; 
  • de leerdoelen en eindtermen; 
  • de eventuele vergoeding; 
  • de beoordeling. 

Arbeidsvoorwaarden stage mbo

De arbeidsvoorwaarden voor stagiairs in het mbo verschillen per opleiding. Afhankelijk van de leerweg die je volgt, gelden andere voorwaarden. 

Stagevergoeding of salaris stage mbo

In de onderwijswetgeving is niets geregeld over de stagevergoeding of het salaris van een stagiair in het mbo. Soms kun je meer informatie vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector waarin je stage gaat lopen. Als dit niet het geval is, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?
Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON