Algemeen

Waar vind ik een overzicht van erkende opleidingen?

Register particulier vavo

In het register 'niet-bekostigde educatie' staan alle erkende particuliere scholen voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo). Het ministerie van OCW publiceert dit register jaarlijks aan het begin van het schooljaar.

Register erkende beroepsopleidingen

De erkende opleidingen middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij.

Register erkende opleidingen hoger onderwijs (ho)

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) bestaat uit een overzicht van de erkende hogescholen en universiteiten in Nederland. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij.

Instellingen voor afstandsonderwijs

In de registers staan ook instellingen voor afstandsonderwijs, zoals:

  • LOI (Leidse Onderwijsinstellingen);
  • NTI (Nederlands Talen Instituut);
  • Open Universiteit (OU);
  • NHA (Nationale Handelsacademie).

Alle opleidingen in de registers zijn erkende opleidingen. De opleidingen van de Open Universiteit zijn allemaal erkend. De LOI, NTI en NHA bieden ook niet-erkende opleidingen aan. Deze staan niet in de registers.

Erkende opleidingen voldoen aan wettelijke eisen. Die eisen staan in:

  • de Wet op het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (WEB) en/of
  • de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON