Algemeen

Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?

Experimentele opleidingen in het mbo

Experimentele mbo-opleidingen kunnen om verschillende redenen eindigen. In zo'n geval kan de school u weer verwijzen naar een erkende opleiding.

Mbo-opleiding stopzetten

In principe mag een school een opleiding niet halverwege stopzetten. Als een school een opleiding toch wil stopzetten, kan dat door:

  • geen nieuwe deelnemers toe te laten;
  • de huidige studenten een goed alternatief te bieden (bijvoorbeeld een verwante studie).

Klacht indienen bij stopzetten opleiding

U kunt een klacht indienen als de school uw opleiding drastisch verandert of wil stopzetten. Als de school geen klachtenregeling heeft, kunt u de klacht indienen bij de Ombudslijn mbo. U kunt ook naar de rechter stappen om af te dwingen dat de school de onderwijsovereenkomst nakomt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON