Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Taken roc rond mbo-examens

De roc's zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de examens in het mbo. Zo moeten ze:

  • examenprogramma's vaststellen;
  • examens voorbereiden;
  • examentoetsen afnemen en beoordelen;
  • diploma's uitreiken.

Kwaliteit mbo-examens

Diploma's en certificaten zijn in heel Nederland geldig. Daarom is het belangrijk dat opleidingen van dezelfde kwaliteit zijn. Er zijn landelijke standaarden (kwaliteitsnormen) waar de examens in het mbo aan moeten voldoen. De roc's bewaken niet als enige de kwaliteit van de examens. Ook de Inspectie van het Onderwijs houdt daar toezicht op. Beoordeelt de inspectie de kwaliteit van de examens als onvoldoende? Dan krijgt de school een jaar de tijd om dit te verbeteren.

Klachten over mbo-examens

Klachten over een mbo-examen kunt u indienen bij het bestuur van de onderwijsinstelling of bij de examencommissie. In de OER leest u meer over de procedure die u kunt volgen. De Inspectie van het Onderwijs ontvangt graag een kopie van uw klacht. De inspectie voegt deze klacht dan toe aan het dossier dat zij heeft over de onderwijsinstelling.

Actieplan mbo: Focus op vakmanschap 2011-2015

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het mbo aanpassen. De plannen staan in het actieplan Focus op vakmanschap. Er komt bijvoorbeeld een centraal examen voor taal en rekenen. Voor examens van beroepsgerichte vakken moeten scholen gebruikmaken van examens met een landelijk keurmerk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Externe artikelen
Instituto Nacional de Estadística (Spanje)
Beroepsonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON