Algemeen

Wat is een rijksmuseum?

Collecties rijksmusea

Rijksmusea hebben tot 2017 beheerovereenkomsten afgesloten met de Rijksoverheid. Hierin staat hoe zij de rijkscollecties beheren.

Vanaf 2017 wordt de relatie tussen het Rijk en de musea anders geregeld. Hiervoor wordt een nieuwe Erfgoedwet opgesteld. Daarin staan afspraken over bijdragen van het Rijk om de collectie te kunnen beheren. Hierdoor krijgen musea voor een langere periode de zekerheid dat ze de kosten voor collectiebeheer kunnen dragen. Deze wet zal ook de bescherming van collecties van nationaal belang regelen.

Enkele rijksmusea hebben collecties die geen eigendom zijn van het Rijk. Hiervoor is het Rijk ook verantwoordelijk.

Toezicht op beheer rijkscollecties

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het beheer en het behoud van de rijkscollecties. De afspraken hierover staan in de Regeling materieelbeheer museale voorwerpen. De Erfgoedinspectie controleert of de beheerders van de rijkscollecties zich aan de afspraken houden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON