Algemeen

Waarom heb ik ontheffing nodig voor bepaalde technische/nucleaire studies?

Voor welke vakken geldt de ontheffing kennisembargo?

In de Sanctieregeling Iran 2012 en de Sanctieregeling Noord-Korea 2007 staat omschreven voor welke vakgebieden een ontheffing in ieder geval nodig is. Deze vakgebieden zijn gelijk voor beide sanctieregelingen. Op dit moment zijn dat:

  • physics of nuclear reactors (TU Delft);
  • gespecialiseerde kennis over de inrichting en de werking van de reactorhal  (Hoger Onderwijs Reactor, TU Delft);
  • hypersonic aerodynamics experimenteel en theoretisch onderzoek (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft);
  • guidance navigation & control systemen, software en simulaties (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft);
  • re-entry technology (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft);
  • studentenproject DARE – Stratos (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft).

Wie moet ontheffing kennisembargo aanvragen?

De ontheffingsplicht geldt voor alle masterstudenten en onderzoekers die na 2 november 2013:

  • voor de 1e keer onderwijs willen volgen in 1 van de genoemde vakgebieden. Dit geldt voor studenten die 1 of meerdere vakken volgen of aan een gehele masterstudie beginnen.
  • onderzoek willen verrichten op 1 van de genoemde vakgebieden.

De ontheffingsplicht geldt niet voor masterstudenten en onderzoekers die:

  • in het studiejaar 2012-2013 al ingeschreven stonden bij een studie waarvoor nu de ontheffingsplicht geldt;
  • vóór 2 november 2013 een ontheffing hebben gekregen op grond van de Sanctieregeling Iran 2012.

Aanvragen ontheffing kennisembargo

Studenten en onderzoekers hoeven maar eenmaal ontheffing aan te vragen. De ontheffingsprocedure geldt automatisch voor beide sanctieregelingen. Studenten en onderzoekers vragen de ontheffing aan bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW):

Ministerie van OCW
T.a.v. 'OCW-loket Kennisembargo'
IPC 1300
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Er is een speciaal aanvraagformulier 'ontheffingsverzoek kennisembargo' beschikbaar. Daarin staat welke documenten de aanvrager moet meesturen en hoe de procedure verder verloopt. De overheid beoordeelt de aanvraag op het risico dat de kennis bijdraagt aan het Iraanse of Noord-Koreaanse nucleaire programma.

Het ministerie neemt meestal binnen 3 weken een beslissing over de aanvraag. De beslistermijn duurt maximaal 13 weken.

Het ministerie van OCW kan op basis van de aanvraag besluiten dat aanvullend onderzoek nodig is. Zo'n onderzoek kan bestaan uit een interview op de ambassade of naslag door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Waarom ontheffing kennisembargo?

De verplichte ontheffing voor specifieke vakgebieden is een gevolg van beslissingen van de Verenigde Naties (resoluties 1737 en 1874). De VN verbiedt landen direct of indirect bepaalde kennis aan Iran of Noord-Korea beschikbaar te stellen. Het gaat om kennis die het land zou kunnen gebruiken bij het nucleaire programma. Tot 2 november 2013 was er al een verplichting om ontheffing aan te vragen. Die gold voor Iraanse studenten en onderzoekers. Omdat dit in strijd was met het verbod op discriminatie, zijn de regels aangepast. De ontheffingsplicht voor bepaalde vakken geldt nu voor iedereen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON