Algemeen

Kunnen leerlingen met dyscalculie vrijstelling krijgen van de rekentoets/het rekenexamen?

Aangepaste toetsen vo en mbo

Leerlingen en studenten in het vo en mbo met ernstige rekenproblemen waaronder dyscalculie (ERWD) kunnen een aangepaste rekentoets en een aangepast rekenexamen maken: de ER-toets. Er komt een aantekening op de cijferlijst of resultatenlijst van deze leerlingen en studenten.

Hulpmiddelen en voorwaarden ER-toets

Leerlingen en studenten mogen hulpmiddelen gebruiken als ze een ER-toets maken. Zoals een rekenmachine, formulekaart en rekenkaart. De onderwijsinstellingen bepalen wie de aangepaste toets maakt. Een dyscalculieverklaring is daarvoor niet nodig.

Wel moeten de leerlingen en studenten aantoonbaar zijn vastgelopen in het reguliere rekenonderwijs, ook na extra ondersteuning. De onderwijsinstelling moet de leerling of student helpen zich goed voor te bereiden op de ER-toets.

Beperkingen doorstroom

Voor leerlingen en studenten die een ER-toets maken, zijn er beperkingen in de doorstroming. Over de doorstroommogelijkheden wordt nog overleg gevoerd.

Pilots aangepaste toetsen en hulpmiddelen

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert sinds het schooljaar 2013-2014 pilots uit met de ER-toets. Het CvTE doet dit samen met de onderwijsinstellingen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe lang mag mijn kind speciaal onderwijs volgen?
Hoe worden leerlingen met dyscalculie op school begeleid?
Hoe worden leerlingen met dyslexie op school begeleid?
Is in het speciaal onderwijs vrijstelling van sommige onderwijsactiviteiten mogelijk?
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in aanmerking?
Wat betekent het nieuwe stelsel voor passend onderwijs voor mij als ouder?
Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs?
Hebben leerlingen met een handicap recht op onderwijsvoorzieningen?
Krijgt mijn kind met ADHD of autisme aangepast onderwijs?
Hoe krijgt mijn hoogbegaafde kind onderwijs?
Hoe meld ik mijn kind aan voor het speciaal onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON