Algemeen

Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?

Regels rondom het BSA

De universiteit of hogeschool moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden.

  • U moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • U moet na het 1e semester een waarschuwing krijgen.  U weet dan dat u bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zult krijgen.
  • Er moet gekeken worden naar uw persoonlijke omstandigheden. Zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap.
  • U heeft het recht om gehoord te worden.

Alle regels die gelden bij een BSA staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding.

Klacht studiebegeleiding of bezwaar tegen BSA

Bent u ontevreden over de begeleiding van uw studie of over het studieadvies? Dan kunt u een klacht indienen bij uw onderwijsinstelling. Vraag uw opleiding naar het studentenstatuut.  Hierin staat wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. U kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.

Experiment met bindend studieadvies na 1e jaar

Als u in het 1e jaar onvoldoende presteert, dan krijgt u een bindend negatief studieadvies. U mag dan niet verder studeren. Universiteiten en hogescholen kunnen dit studiejaar en beginnend in het studiejaar 2014-2015 ook experimenteren met negatieve studieadviezen na de propedeuse.

  • Ze mogen in het 2e  jaar een negatief studieadvies geven.
  • In het 3e studiejaar van een hbo-opleiding kan alleen een gedeeltelijke bindende afwijzing gegeven worden.
  • In het laatste studiejaar van een opleiding kan geen bindend negatief studieadvies meer gegeven worden.  Dit is in het 3e jaar van het wo en in het 4e jaar van het hbo.

De instellingen die meedoen mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Ze kunnen bijvoorbeeld studenten wegsturen of uitsluiten van bepaalde vakken of de geldigheid van tentamens inkorten. Een beperkt aantal instellingen doet mee aan dit experiment.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Externe artikelen
BSA

Download: HTML | CSV | Excel | JSON