Algemeen

Wat houdt de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in?

Lijst deelnemende scholen

De volgende 12 basisscholen nemen vanaf schooljaar 2014-2015 deel aan de pilot tweetalig primair onderwijs:

 • De Haagse Schoolvereniging in Den Haag;
 • De Polle in Marsum; 
 • De Blijberg in Rotterdam; 
 • De Lanteerne in Nijmegen;        
 • Het Talent in Lent; 
 • De Violenschool in Hilversum; 
 • De Wilge in Hilversum; 
 • De Kindercampus in Hilversum; 
 • De Groningse Schoolvereniging in Groningen; 
 • De Internationale School in Eindhoven; 
 • De Prinseschool in Enschede; 
 • De Visserschool in Amsterdam.

De volgende 6 scholen nemen vanaf schooljaar 2015-2016 deel aan de pilot:

 • Tweetalige Montessorischool Casa in Pijnacker;
 • OBS Egelantier Tanthof in Delft;
 • OBS Egelantier Voorhof in Delft;
 • OBS Het Driespan in Enkhuizen;
 • OBS Passe-Partout in Rotterdam;
 • De Gooise Daltonschool in Hilversum. 

Looptijd van de pilot

De pilot loopt tot en met schooljaar 2018-2019. In 2019 kijkt de overheid of de pilot een succes is geweest. Als dit het geval is, krijgen misschien meer basisscholen de mogelijkheid om tweetalig basisonderwijs te geven.

Extra taallessen nuttig

Onderzoek wijst uit dat extra taallessen nuttig zijn. Jonge kinderen krijgen spelenderwijs les in een vreemde taal. Zij spreken veel beter Engels dan kinderen die pas later kennismaken met Engels. Aandacht voor een vreemde taal gaat niet ten koste van het Nederlands. Ook tijdens de pilot vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar het taalvaardigheidsniveau Engels en het effect op het Nederlands.

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Naast tweetalig onderwijs is er ook vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Vvto houdt in dat een basisschool leerlingen extra uren Engels, Duits, Frans of Spaans geeft. Meestal gebeurt dit al vanaf groep 1. Ruim 1000 basisscholen in Nederland bieden vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aan.

Wetsvoorstel meer onderwijstijd Engels, Frans of Duits

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een wetsvoorstel om alle basisscholen de mogelijkheid te geven om tot 15% van hun lessen in het Engels, Frans of Duits te geven, gemaakt. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Europees Platform

Meer informatie over vvto en tpo staat op de website van het Europees Platform.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een basisschool mijn kind weigeren?
Hoe is de groep van mijn kind op de basisschool samengesteld?
Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind?
Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes?
Wat doet de basisschool als mijn kind een besmettelijke ziekte of hoofdluis heeft?
Wat moet ik regelen voor de schoolboeken van mijn kind op de basisschool?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON