Algemeen

Kunnen werkgevers subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden?

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt het jaarlijkse budget van € 2059 miljoen beschikbaar.

Doelgroepen Subsidieregeling praktijkleren

De regeling ondersteunt:

  • jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar personeelstekorten ontstaan;
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Welke leerlingen en studenten?

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij begeleiding bieden aan:

  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo;
  • mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio's).

Subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen subsidie voor leerplaatsen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze dienst voert de regeling uit.

Vervanging Afdrachtvermindering onderwijs

De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs. De Belastingdienst controleert nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON