Algemeen

Wat doet de overheid om kinderen meer te laten lezen?

BoekStart: baby's voorlezen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al krijgen voorgelezen, het later beter doen op school. Als jonge ouder krijgt u een brief van uw gemeente met waardebon voor het BoekStart-koffertje. Hierin zitten:

 • voorleesboekjes;
 • een cd met liedjes;
 • informatie over voorlezen.

Consultatiebureaus en kinderopvang wijzen u graag de weg naar de openbare bibliotheek. Daar kan een professional u tips geven voor geschikte voorleesboeken.

Biblotheek op de Basisschool: schoolbibliotheken

Openbare bibliotheken en gemeenten hebben de afgelopen jaren basisscholen geholpen om een schoolbibliotheek op te zetten. Het gaat om scholen waar veel kinderen zitten met een taalachterstand. Het project geeft hierbij advies en geld. De komende jaren krijgen ook scholen uit het voortgezet onderwijs hulp bij het opzetten van een schoolbibliotheek.

Kennismaking Cultuurhistorische Canon: verhalen over geschiedenis

De afgelopen jaren is de canon van Nederland toegankelijk gemaakt voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Kinderboekenexperts hebben 350 jeugdtitels aan de 50 canonvensters gekoppeld. Het idee is dat in verhalen de geschiedenis pas echt tot leven komt.

Landelijke campagnes voor leesbevordering

Landelijke campagnes, zoals de campagne 2013: jaar van het voorlezen, laten ouders zien wat zij zelf kunnen doen om hun kinderen aan het lezen te krijgen.

Activiteiten voor literatuuronderwijs

De Rijksoverheid subsidieert daarnaast een paar landelijke instellingen voor literatuuronderwijs. Zij organiseren de Kinderboekenweek, elk jaar in oktober. De Kinderenboekenweek  is 1 van de bekendste activiteiten voor leesbevordering.
Verder organiseren zij onder meer:

 • voorleesactiviteiten (bijvoorbeeld ook de Nationale Voorleeswedstrijd);
 • dichtwedstrijden;
 • poëzielessen;
 • poetry slams (wedstrijden op verschillende plaatsen waar dichters hun werk voordragen);
 • bezoeken van schrijvers aan scholen (via de Stichting Schrijvers School en Samenleving);
 • activiteiten in samenwerking met bibliotheken;
 • studiedagen voor literatuurdocenten en hun leerlingen;
 • informatievoorziening en voorlichting aan scholen, overheden, culturele instellingen en andere betrokken organisaties.

Instellingen voor leesbevordering

De Stichting Lezen en het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) stimuleren in opdracht van de rijksoverheid het lezen. Met geld, informatie en advies helpen ze instellingen om nieuwe methoden te ontwikkelen. Stichting Lezen en SIOB organiseren het programma Kunst van Lezen, waar veel van de projecten hierboven onder vallen.

Instellingen voor leesbevordering en taalonderwijs werken samen in een netwerk. De deelnemers aan het netwerk wisselen kennis en ervaringen uit en bekijken samen hoe ze leesbevordering in het onderwijs het beste kunnen aanpakken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat doet de Nederlandse Taalunie?
Heeft de bibliotheek luisterboeken, grote letterboeken en ander leesmateriaal voor blinden of slechtzienden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON