Algemeen

Hoe bepaalt de overheid de data voor schoolvakanties?

Verplichte schoolvakanties

De overheid stelt de data voor de volgende vakanties landelijk vast:

  • kerstvakantie;
  • zomervakantie;
  • 1 week meivakantie.

Scholen moeten zich aan deze data houden.

Adviesdata schoolvakanties

De overheid geeft adviesdata voor de volgende vakanties:

  • herfstvakantie
  • voorjaarsvakantie

Scholen kunnen de data van deze vakanties zelf vaststellen. Scholen bepalen dus ook zelf of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen. Bijvoorbeeld tot 2 weken.

Goede verdeling vakanties over schooljaar

Het uitgangspunt bij de planning van de schoolvakanties is een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar. Dit betekent dat er na 7 à 8 weken school een vakantie is. Eindigt bijvoorbeeld de zomervakantie in een regio laat? Dan valt in die regio ook de herfstvakantie later.

Zomervakantie

De zomervakanties per regio wisselen elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit 1 regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie. En het andere jaar laat. Regio's zijn 2 keer achter elkaar als eerste of als laatste aan de beurt voor vakantie. Anders is de overgang te groot. Het schooljaar zou dan te lang of juist te kort zijn. Door dit systeem zijn schooljaren gemiddeld even lang.

De zomervakanties in de verschillende regio's overlappen elkaar 4 weken. Zo kunnen mensen uit verschillende regio's met elkaar op vakantie .

Herfstvakantie en voorjaarsvakantie

In de adviesdata voor de herfst- en voorjaarsvakantie hebben telkens 2 regio's tegelijk vakantie. Binnen een schooljaar gaat het om wisselende combinaties van regio's. Hierdoor hebben ouders met kinderen die in verschillende regio's op school zitten, naast de zomervakantie toch elk schooljaar 1 keer samen vakantie. In 1 schooljaar komt 1 keer de combinatie Midden- Zuid voor en 1 keer de combinatie Midden-Noord.

Vakantiedata en eindexamens

Het ministerie houdt rekening met de eindexamens in het voorgezet onderwijs bij de planning van de mei- en de zomervakanties. Voor de eindexamens hebben de scholen 10 weken nodig. Verder houdt het ministerie ook rekening met de afname van de centrale eindtoets in het basisonderwijs. Deze toets is in de tweede helft van april.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Op welke feestdagen is mijn kind vrij van school?
Welke regio's zijn er voor de spreiding van de schoolvakanties?
Hoeveel vakantiedagen zijn er in het onderwijs?
Wanneer zijn de schoolvakanties?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON