Algemeen

Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?

Aanmelden na 1 mei

Is het 1 mei geweest en heb je je nog niet voor een studie aangemeld? Bij een aantal opleidingen kun je je ook na 1 mei nog aanmelden. Informeer zo snel mogelijk of de opleiding van jouw keuze jou nog toelaat. Je kunt studiekeuze123.nl raadplegen bij de keuze voor een studie.

De universiteit of hogeschool beslist over je toelating. De voorwaarden voor toelating kunnen per instelling en soms zelfs per opleiding verschillen.

Heb je je pas na 1 mei voor het eerst aangemeld voor een opleiding? Dan heb je geen recht meer op een studiekeuzecheck. De opleiding van je keuze kan een studiekeuzecheck wel verplicht stellen.

Voor wie gelden deadline 1 mei en studiekeuzecheck

De uiterste aanmelddatum van 1 mei en de studiekeuzecheck gelden voor:

Dit  betekent dat:

  • je nog niet eerder hebt gestudeerd aan de universiteit of hogeschool;
  • je al studeert aan een hogeschool of universiteit maar wilt veranderen van studie. 

Bindend studieadvies komt pas na 1 mei. Kan ik me dan nog inschrijven voor een andere opleiding?

Heb je pas na 1 mei een negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen en wil je je aanmelden voor een andere opleiding? Dan behoud je het recht op toelating tot een andere opleiding. De opleiding kan je wel verplichten mee te doen aan een studiekeuzecheck.

Meld je zo snel mogelijk aan bij de opleiding van je keuze zodat er nog tijd is voor een studiekeuzecheck. Heb je niet meegedaan aan een verplichte studiekeuzecheck, dan kan een opleiding je weigeren. Informeer bij de opleiding van je keuze naar hun beleid.

Decentrale selectie en deadline van 1 mei

Universiteiten en hogescholen mogen voor sommige opleidingen zelf studenten selecteren ('selectie aan de poort' of decentrale selectie). Zij hanteren hierbij eigen toelatingsprocedures. Voor deze opleidingen moet  je je vaak al eerder aanmelden. De deadline van 1 mei en de studiekeuzecheck gelden dan niet. Informeer bij de opleiding van je keuze naar de  toelatingsprocedure.

Voorbeelden van deze opleidingen zijn geneeskunde, kunstopleidingen en university colleges.

Deadline 1 mei niet voor master

De aanmelddeadline van 1 mei en de regels voor de studiekeuzecheck gelden niet voor een masteropleiding. Informeer bij de masteropleiding van je keuze naar het toelatingsbeleid.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON