Algemeen

Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck?

Studiekeuzecheck

Studenten moeten vanaf 2014 aan een studiekeuzecheck meedoen als de hogeschool of universiteit dat verplicht stelt. Op hun beurt moeten instellingen een studiekeuzecheck aanbieden als de student erom vraagt. Hoe de studiekeuzecheck eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan gaan om:

  • een gesprek met iemand van de opleiding;
  • proefstuderen;
  • het invullen van een digitale vragenlijst.

Studiekeuzecheck bij verandering aanmelding na 1 mei

Heb je je op uiterlijk 1 mei aangemeld voor een studie, maar meld je je na die datum aan voor een andere studie? Dan kan de nieuwe opleiding je verplichten tot een studiekeuzecheck.

Meld je snel aan voor de nieuwe opleiding. Dan is er nog tijd voor de studiekeuzecheck voordat de opleiding begint op 1 september. Opleidingen kunnen namelijk weigeren je in te schrijven als je niet mee hebt gedaan aan een studiekeuzecheck. Informeer hiernaar bij de opleiding van je keuze.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe is het afstuderen geregeld in het hoger onderwijs?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het collegegeld?
Wanneer moet ik collegegeld betalen?
Wat kan ik doen als ik aan de universiteit of hogeschool studievertraging heb opgelopen?
Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool?
Waar dien ik een klacht in over mijn hogeschool of universiteit?
Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs (ho) bewaakt?
Wat zijn bachelor, master en Associate degree in het hoger onderwijs?
Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON