Algemeen

Wanneer maakt mijn kind de eindtoets in het basisonderwijs?

Data centrale eindtoets in schooljaar 2014-2015

Scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen de centrale eindtoets op papier of digitaal te laten maken.

In het schooljaar 2014-2015 is de centrale eindtoets op papier op 21, 22 en 23 april.

De data waaruit scholen kunnen kiezen voor de digitale versie zijn: 15, 16, 17, 28, 29 en 30 april. Scholen kunnen zelf bepalen op welke van deze data zij de digitale versie afnemen. Het advies is om 3 achtereenvolgende dagen te kiezen. Maar het is ook mogelijk om de toets te spreiden over de 6 aangegeven data.

Data IEP Eindtoets in schooljaar 2014-2015

In het schooljaar 2014-2015 is de IEP Eindtoets van Bureau ICE op 15 en 16 april.

Data ROUTE 8 in schooljaar 2014-2015

Scholen die de eindtoets ROUTE 8 gebruiken, kunnen zelf de afnamedatum bepalen. Als de school technische ondersteuning nodig heeft van ROUTE 8, bepaalt de school samen met ROUTE 8 wanneer de school de eindtoets afneemt.

Uitzondering toetsen Regeling leerresultaten PO

In schooljaar 2014-2015 gelden andere regels. Dan mogen scholen enkele toetsen uit de Regeling leerresultaten PO eenmalig ook afnemen op een ander moment dan tussen 15 april en 15 mei. Het gaat om bestaande eindtoetsen die basisscholen alleen dat overgangsjaar nog mogen afnemen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt welke eindtoets mijn kind maakt?
Is er een aangepaste eindtoets voor mijn kind dat een beperking heeft?
Welke leerlingen hoeven geen eindtoets te maken?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON