Algemeen

Is er een aangepaste eindtoets voor mijn kind dat een beperking heeft?

Aangepaste versies eindtoets

Van elke eindtoets moeten er passende, aangepaste versies zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Denk bijvoorbeeld aan een versie met grote letters voor slechtziende leerlingen. Of een versie met aanpassingen voor dyslectische leerlingen. Welke aangepaste versies worden aangeboden, kan per eindtoets verschillen.

School beslist over aangepaste versie eindtoets

De (directeur van de) school beslist of uw kind een aangepaste versie van de eindtoets krijgt.

Speciale ondersteuning bij eindtoets kan per school verschillen

Heeft uw kind een beperking? Dan moet de school vooraf uitzoeken wat uw kind nodig heeft aan speciale ondersteuning. Hoe de school de eindtoets precies bij uw kind afneemt, kan per school verschillen. Ook de vorm van de toets kan anders zijn.

Geen eindtoets voor leerlingen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn

Voor kinderen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn, mag het schoolbestuur een uitzondering maken. Zij hoeven geen eindtoets te maken. 

Zit uw kind op een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs? Dan hoeft uw kind niet verplicht een eindtoets te maken. Kinderen met een beperking die naar een reguliere basisschool gaan, moeten wel een eindtoets maken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt welke eindtoets mijn kind maakt?
Wanneer maakt mijn kind de eindtoets in het basisonderwijs?
Welke leerlingen hoeven geen eindtoets te maken?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON