Algemeen

Welke leerlingen hoeven geen eindtoets te maken?

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken

Het schoolbestuur van de basisschool kan besluiten dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Als u en uw kind dat willen, mag uw kind wel een eindtoets maken.

De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:

  • leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;
  • leerlingen met IQ lager dan 70;
  • leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Schooladvies is leidend

Heeft het schoolbestuur, in overleg met u, besloten dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken? Dan heeft dat geen gevolgen voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs gebruikt voor de toelating namelijk het schooladvies van de basisschool.

Voor toelating tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs gelden andere regels.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt welke eindtoets mijn kind maakt?
Wanneer maakt mijn kind de eindtoets in het basisonderwijs?
Is er een aangepaste eindtoets voor mijn kind dat een beperking heeft?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON