Algemeen

Waar vind ik informatie over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs?

Verschillen in arbeidsvoorwaarden in het onderwijs

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie. Docenten, ondersteunend personeel en schoolleiders hebben verschillende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast verschillen de arbeidsvoorwaarden per onderwijstype. Op de websites van werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs kunt u de volledige tekst van de verschillende cao's voor onderwijspersoneel nalezen.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in het onderwijs

Arbeidsvoorwaarden bestaan uit primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden vallen:

  • arbeidsduur;
  • salaris;
  • regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;
  • pensioenregeling.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • reiskostenvergoeding;
  • vakantie- en verlofregelingen;
  • seniorenregeling, zoals de BAPO-regeling (bevordering arbeidsparticipatie ouderen);
  • scholingsmogelijkheden.

Salarisschalen in het onderwijs

Het salaris van personeel in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs is onderverdeeld in schalen. Uw functie bepaalt de schaal waarin u wordt geplaatst.

Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen in het onderwijs

De pensioenregeling voor personeel in het onderwijs loopt via het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling uit rond de (wettelijke) voorzieningen voor onderwijspersoneel op het gebied van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsvoorwaarde

Download: HTML | CSV | Excel | JSON