Algemeen

Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?

Schooladvies op de basisschool

In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Het schooladvies is een onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Met dit schooladvies kunt u op zoek naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. Veel scholen geven voorlichting over scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De school voor voortgezet onderwijs beslist of het uw kind toelaat. De school kijkt daarbij naar het schooladvies.

Informatie inwinnen over middelbare scholen

Om aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kunt u:

  • informatie vragen op de basisschool;
  • samen met uw kind naar de open dag van een school gaan;
  • een school vragen naar de schoolgids of het schoolplan;
  • de kwaliteit van een school bekijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

Open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari of februari een open dag. U en uw kind kunnen dan kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen.

Schoolgidsen voortgezet onderwijs

Elke school brengt ieder jaar een schoolgids uit met informatie over:

  • de lesmethode;
  • de organisatie van het onderwijs;
  • lestijden;
  • vakantierooster;
  • schoolkosten;
  • speciale programma's van een school. Bijvoorbeeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Of kinderen die hoogbegaafd zijn.

Aanmelding bij school voor voortgezet onderwijs

Van de basisschool krijgt u een uitschrijfformulier. Daarmee schrijft u uw kind uit bij de basisschool en tegelijkertijd meldt u uw kind hiermee aan bij een middelbare school. Aanmelden kan alleen binnen een bepaalde periode. U kunt uw kind maar bij 1 school aanmelden. In een aantal gemeenten kan de procedureanders zijn. Vraag hiernaar bij de gemeente.

Het is verstandig u bij de schoolkeuze op meerdere scholen te oriënteren. Bepaalde scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. U moet dan misschien kiezen voor een andere school.

Toelating en inschrijving voortgezet onderwijs

De school voor voortgezet onderwijs baseert de toelating op het schooladvies. Maar een middelbare school mag leerlingen weigeren die niet de grondslag van de school onderschrijven of respecteren. Dat mag een school alleen doen op basis van een transparant en consistent toelatingsbeleid.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON