Algemeen

Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?

Gegevens cijferlijst eindexamenkandidaat centraal examen

Op de cijferlijst van elke leerling moet het volgende staan:

  • het profiel of de profielen of de leerweg waarin de leerling examen heeft gedaan;
  • een overzicht van de afgelegde vakken;
  • de cijfers van het schoolexamen en van het centraal examen;
  • de eindcijfers;
  • de uitslag van het examen.

Inzage in examenmaterialen centraal examen

De leerling en de ouders of wettelijke vertegenwoordigers mogen het werk en de lijst op school inzien. Hierbij moet altijd iemand van de school aanwezig zijn.

Geen bewaartermijn schoolexamen

De school hoeft het schoolexamenwerk niet langer dan 6 maanden te bewaren. Meestal legt de school een examendossier aan. Hierin bewaart de school:

  • de cijfers van toetsen;
  • praktische opdrachten;
  • handelingsopdrachten;
  • werkstukken.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON