Algemeen

Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?

Blijven zitten en overstappen naar een lager niveau

Blijven leerlingen in de 1e 3 leerjaren van het voortgezet onderwijs zitten? Dan mogen ze in plaats daarvan overstappen naar de vervolgklas op een lager niveau. Op deze manier kunnen ze het vmbo of de onderbouw van de havo afronden zonder een jaar te verliezen.

Geen regels voor bovenbouw havo en vwo

Er zijn geen regels voor hoelang leerlingen mogen doen over de bovenbouw van de havo en het vwo. De meeste scholen hebben in het schoolreglement opgenomen dat leerlingen:

  • maximaal 1 keer mogen blijven zitten;
  • 1 keer mogen zakken voor het examen;
  • of 2 keer blijven zitten in verschillende klassen.

Daarna moeten leerlingen van school af.

Vmbo-scholen bepalen zelf hoe lang leerlingen blijven

Vmbo-scholen mogen zelf bepalen hoeveel jaar leerlingen op school mogen blijven. 

Praktijkonderwijs tot 19 of 20 jaar

Leerlingen die praktijkonderwijs volgen, mogen op school blijven tot het schooljaar waarin ze 19 jaar worden. De Inspectie van het Onderwijs kan dit met 1 jaar verlengen. Leerlingen kunnen dan op school blijven tot het schooljaar waarin ze 20 worden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON