Algemeen

Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?

Overzicht gratis schoolboeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en leermaterialen gratis:

 • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's en/of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal; 
 • lesmateriaal van extra (keuze)vakken; 
 • lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visueel gehandicapten en leerlingen met dyslexie.

Dit geldt ook voor leerlingen in:

 • het speciaal onderwijs (vso);
 • praktijkonderwijs;
 • vbo-groen;
 • de Internationale Schakelklas (ISK). 

De school mag de gratis schoolboeken laten afhalen of thuisbezorgen. Dit mag zolang de ouders daarvoor maar niets extra hoeven te betalen.

Borg voor gratis schoolboeken

Scholen mogen aan ouders of verzorgers een borg vragen voor gratis schoolboeken en lesmaterialen. Zo kunnen ze zorgen dat leerlingen er netjes mee omgaan. Een borg vragen mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Voor ouders moet duidelijk zijn wat de borgregeling inhoudt en hoe de school omgaat met schade aan boeken.
 • De borg voor schoolboeken is vrijwillig.
 • De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met de borgregeling.
 • De school zorgt dat de leerling aan het begin van het schooljaar zijn schoolboeken heeft. Ook als de ouders of verzorgers de borg niet willen betalen.
 • Als een ouder heeft ingestemd met de borg onder deze voorwaarden, mag de school eisen dat de ouder zich aan de borgovereenkomst houdt.
 • Als de school de werkzaamheden uitbesteedt aan een boekenleverancier, blijft de school verantwoordelijk voor de levering van de gratis schoolboeken

Gratis schoolboeken niet afgeschaft

Het kabinet was van plan om vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Maar in het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen staat dat deze maatregel niet doorgaat.

Hergebruik van werkboeken op school

Sommige scholen besparen op werkboeken door ze langer dan een schooljaar te gebruiken. Een school mag leerlingen vragen om niet te schrijven in de werkboeken.

Heeft een school dit duidelijk aan de ouders en leerlingen laten weten? En schrijft uw kind toch in de werkboeken? Dan mag de school u vragen om het werkboek te vergoeden.

Schoolboeken en lesmaterialen die niet gratis zijn

De volgende schoolboeken en lesmaterialen zijn niet gratis:

 • atlassen;
 • woordenboeken;
 • rekenmachines;
 • agenda's;
 • rekenmachines;
 • sportkleding;
 • gereedschap;
 • schriften en multomappen;
 • pennen.

Deze schoolboeken en lesmaterialen blijven voor rekening van de ouders. 

Leerlingen die geen recht hebben op gratis schoolboeken

Schoolboeken zijn niet gratis voor leerlingen in het:

 • particulier voortgezet onderwijs;
 • volwassenenonderwijs (vavo);
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een uitzondering hierop zijn middelbare scholieren van 16 en 17 jaar die via het vavo hun diploma halen. Voor deze groep leerlingen zijn de schoolboeken wel gratis. Zij blijven namelijk ingeschreven bij het voortgezet onderwijs. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON