Algemeen

Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:

  • boeken;
  • een busabonnement;
  • treinabonnement;
  • eventueel lesgeld.

Er hoort geen Studenten ov-chipkaart bij. De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

1e voorwaarde tegemoetkoming scholieren: schoolsoort

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u in Nederland wonen. En een voltijdopleiding volgen in het:

  • voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs); 
  • voortgezet algemeen volwassenen onderwijs  (1-jarige en 2-jarige mavo, havo, vwo); 
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen.

2e voorwaarde tegemoetkoming scholieren: leeftijd

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u tot uw 20ste de tegemoetkoming krijgen.

3e voorwaarde tegemoetkoming scholieren: nationaliteit

Ten slotte moet u de Nederlandse nationaliteit hebben om een tegemoetkoming scholieren te kunnen krijgen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Doorloop het nationaliteitenschema op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om na te gaan of u in aanmerking komt.

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders voor u al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON