Algemeen

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen?

Duur schorsing op school voortgezet onderwijs

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind maximaal 1 aaneengesloten week schorsen. Duurt de schorsing langer dan 1 dag? Dan moet het schoolbestuur de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk op de hoogte brengen. Ook moet het schoolbestuur de reden van de schorsing vermelden.

Brief over schorsing voortgezet onderwijs en bezwaar

De school moet u en uw kind schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing. In de brief van de school staat waarom uw kind is geschorst en voor hoe lang. En hoe u of uw kind bezwaar maakt tegen het besluit.

Voortgang onderwijs tijdens schorsing

Als uw kind geschorst is, mag het geen lessen volgen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.

Wettelijke regels schorsing leerlingen voortgezet onderwijs

Meer informatie over de regels rond schorsen vindt u in de schoolgids. De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen vindt u in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind van school sturen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON