Algemeen

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?

Redenen voor weigering op school voor voortgezet onderwijs (vo)

Een reden voor een middelbare school om uw kind te weigeren, is bijvoorbeeld dat de school vol is. Bent u het niet eens met de grondslag van een bijzondere school? In dat geval kan deze school uw kind ook weigeren. Ligt er binnen redelijke afstand van uw woonadres geen openbare school? Dan moet een bijzondere school uw kind toch toelaten.

Betaalt u de aanvullende ouderbijdrage niet? Dan mag dat geen reden zijn om uw kind te weigeren.

Bezwaar maken als de school uw kind weigert

Weigert een school uw kind? Dan moet het schoolbestuur u schriftelijk de reden hiervoor uitleggen. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Daarop moet het schoolbestuur weer binnen 4 weken een nieuwe beslissing nemen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de rechter.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?
Wat is het staatsexamen?
Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?
Hoe lang moet een school examenmateriaal bewaren?
Hoe lang mogen leerlingen doen over het voortgezet onderwijs?
Hoe zit het met gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs?
Kan ik binnen de 2e fase overstappen tussen havo en vwo?
Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?
Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?
Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?
Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?
Wanneer is het eindexamen voortgezet onderwijs?
Wanneer kan ik op aangepaste wijze examen doen in het voortgezet onderwijs?
Wat doet de leerlingenraad in het onderwijs?
Wat is de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wat is de waarde van mijn oude Nederlandse diploma?
Welke documenten heb ik nodig als ik mijn kind wil inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs?
Welke vreemde talen krijg ik in de 2e fase havo en vwo?
Welke vreemde talen krijg ik in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Wie mag de leerlinggegevens van mijn kind inzien in het voortgezet onderwijs?
Kan ik vrijstelling krijgen voor examenvakken in het voortgezet onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON